[kata-dev] Probe for agenda for Kata AC 07/14/2020